Ambulante Thuiszorg: de beste keus voor ´!

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Ambulante Thuiszorg is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen behartigt van onze cliënten. Alle zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Daarmee wil de overheid bevorderen dat de wensen en ideeën van de cliënten in het beleid van de thuiszorgorganisaties wordt meegenomen. Ook Ambulante Thuiszorg wil graag weten wat er onder haar cliënten speelt.

Wat doet de cliëntenraad voor?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg van Ambulante Thuiszorg ontvangen. Elke maand hebben zij overleg met de directie. De onderwerpen die zij behandelen zijn zeer uiteenlopend. Elk jaar kiest de cliëntenraad een onderwerp waarvan zij vinden dat dit verbeterd moet worden. Zij zien er vervolgens op toe dat dit ook behaald wordt.

Zij kunnen hun werk goed doen wanneer zij weten hoe ú over de zorgverlening van Ambulante Thuiszorg denkt. Heeft u advies of een opmerking waardoor de zorgverlening en/of ondersteuning verbeterd kan worden? Laat dit dan weten. Natuurlijk wordt uw brief of e-mail strikt vertrouwelijk afgehandeld.

 

Wie zit er in de cliëntenraad?

Dhr. Konings is zelfstandig ondernemer en ervaringsdeskundige indien het om zorgverlening gaat.

Dhr. Bonnema is tevens zelfstandig ondernemer en ervaringsdeskundige indien het om zorgverlening gaat.

Mevrouw R. Davies is HBO-V verpleegkundige en heeft als aandachtspunt de ontwikkelingen rondom het Elektronische Clientdossier.

Contact

Per brief:
Ambulante Thuiszorg
T.a.v. de cliëntenraad
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen

Per e-mail: cr@atzlimburg.nl

 
Klantenservice: 088 - 561 08 55
Wij hebben geen wachtlijsten