Ambulante Thuiszorg: de beste keus voor ´!

Missie & Visie

“Welzijn van cliënt en medewerker”

Welzijn van cliënt en medewerker centraal. Daar gaat het om bij Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging. Elke kwetsbare oudere en chronisch zieke die verpleging en/of verzorging in de thuissituatie nodig heeft en zoekt naar een persoonlijke en familiaire organisatie zal zich thuis voelen bij Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging. Ons doel is niet de grootste te worden maar de beste! Groot genoeg om alle vormen van zorg te bieden die nodig is, maar klein genoeg om elke dag écht het verschil te maken voor onze cliënten.

Vanuit de gedachte zorg met maximale kwaliteit te leveren op de meest efficiënte manier hanteert Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging een lean marketingmix. Wij geloven in de kracht van onze eigen mensen; zij zijn de merkambassadeurs die elke dag bij onze cliënten het verschil maken en de grootste impact hebben op de klantbeleving en kwaliteit van de zorg. Samen werken wij aan zinnige zorg, elke dag weer.

 

Duurzaamheid door de inzet van mantelzorg

U als mantelzorger bent een essentieel onderdeel rondom de zorgverlening van uw naasten. Wij betrekken u vanaf de intake, evalueren samen met u de voortgang en eventuele nazorg. Ambulante Thuiszorg werkt met een digitaal zorgplan waarin u als mantelzorg veel zeggenschap heeft. Hier moet u denken aan gedeelde agenda met de wijkverpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorgverlening tot aan berichtenverkeer met uw zorgteam. Een veilige omgeving voor onze client en u als mantelzorger. Ambulante Thuiszorg promoot zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Wij hebben als doelstelling om in 2017 de inzet van mantelzorgers te stimuleren ( met een focus op palliatieve en dementerende cliënten). Wij willen dit doen door:

  • Good practice Mantelzorg in de PTZ doorleggen naar andere zorgorganisaties waarbij belastbaarheid van de mantelzorger als integraal onderdeel van het zorgplan wordt opgenomen
  • Invoer van praktische instrumenten ter ondersteuning van de mantelzorger en ter verbetering van de samenwerking tussen de zorgverlener(s) en de mantelzorger:
    • Voeren van Preventie Op Maat (POM) gesprekken met mantelzorgers;
    • Mantelzorgscan van Expertisecentrum Mantelzorg;
    • Sociale Netwerk Strategie;
    • Gebruik maken van WeHelpen.nl.

Indien u vragen heeft over hoe wij omgaan met de inzet van mantelzorg of indien de belasting voor u als mantelzorgers te zwaar wordt, neem dan telefonisch contact op met ons hoofdkantoor of uw wijkverpleegkundige. Indien u een nog actievere rol wenst te vervullen dan heeft u de mogelijkheid om binnen Ambulante Thuiszorg als vrijwilliger ingezet te worden op diverse locaties.

 
Klantenservice: 088 - 561 08 55
Wij hebben geen wachtlijsten