Ambulante Thuiszorg: de beste keus voor ´!

Raad van Commissarissen

De rol en de functie van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging. De Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur en beleid van Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging en is het klankbord voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen vergadert ongeveer zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Commissarissen overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • De heer R. Beckers werd op 1 mei 2016 benoemd. De heer Beckers heeft brede ervaring in het bedrijfsleven voornamelijk in de Non-Profit en Overheidssector op het snijvlak van bestuur, beleid en politiek.

 

  • De heer D. Vijgen werd op 16 juni  2016 benoemd. De heer Vijgen heeft jarenlange ervaring als financial controller. Zowel in profit als Non-Profit organisaties.

 

  • De heer T. Frohn werd op 23 juli 2016 benoemd. De heer Frohn is na zijn studie gaan werken voor de overheid in Zuid-Limburg en heeft diverse functies bekleed die relevant zijn voor de zorg.

 

Profiel en reglement

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarrissen werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder meer de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren. Hier vindt u het reglement van de Raad van Commissarissen en de statuten van de organisatie:

  1. Reglement RvC
  2. Statuten
 
Klantenservice: 088 - 561 08 55
Wij hebben geen wachtlijsten