Klantenservice: 088 - 561 08 55
Ambu­lan­te Thuis­zorg logo_zonder schaduw
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Zoals het klok­je thuis tikt,
tikt het nergens.

Niets is min­der waar. Dat u zich thuis het     pret­tigst voelt, ver­an­dert niet als u her­stelt van een zie­ken­huis­op­na­me, (chro­nisch) ziek of ouder wordt. Als u gewend bent altijd voor u zelf te zor­gen, kan het best moei­lijk zijn als dit van­af een bepaald moment niet meer goed lukt.

Thuis­zorg

Ambu­lan­te Thuis­zorg rea­li­seert zich dat het een gro­te stap is als u (gedeel­te­lijk) afhan­ke­lijk wordt van thuis­zorg. Om ervoor te zor­gen dat u zich pret­tig voelt bij de zorg die u ont­vangt, doen wij ons uiter­ste best de meest geschik­te zorg­ver­le­ner bij u te plaat­sen. Samen kij­ken we naar de mogelijkheden.

 

Onge­acht of u veel of wei­nig onder­steu­ning nodig heeft, wij bekij­ken samen met u wat nodig is zodat u zelf­stan­dig thuis te kunt blij­ven wonen. De taken die u echt niet meer zelf kunt, nemen wij (tij­de­lijk) van u over. U krijgt hier­door de ruim­te om de din­gen te doen die u wél zelf kunt. De zorg wordt afge­steld op uw wen­sen en behoef­ten, nor­men en waar­den. Hier­bij res­pec­te­ren wij uw dage­lijk­se leefpatroon.

 

Zoals het klok­je thuis tikt,
tikt het nergens.

Niets is min­der waar. Dat u zich thuis het pret­tigst voelt, ver­an­dert niet als u her­stelt van een zie­ken­huis­op­na­men, (chro­nisch) ziek of ouder wordt. Als u gewend bent altijd voor u zelf te zor­gen, kan het best moei­lijk zijn als dit van­af een bepaald moment niet meer goed lukt.

E

Wij han­te­ren géén wachtlijsten!

Thuis­ver­ple­ging – Astrid & Piet

Ambu­lan­te Thuis­zorg rea­li­seert zich dat het een gro­te stap is als u (gedeel­te­lijk) afhan­ke­lijk wordt van thuis­zorg. Om ervoor te zor­gen dat u zich pret­tig voelt bij de zorg die u ont­vangt, doen wij ons uiter­ste best de meest geschik­te zorg­ver­le­ner bij u te plaat­sen. Wij pas­sen ons aan aan u en niet andersom.

Onge­acht of u veel of wei­nig onder­steu­ning nodig heeft, wij bekij­ken samen met u wat nodig is zodat u zelf­stan­dig thuis te kunt blij­ven wonen. De taken die u niet meer zelf kunt, nemen wij (tij­de­lijk) van u over. U krijgt hier­door de ruim­te om de din­gen te doen die u wél zelf kunt. De zorg wordt afge­steld op uw wen­sen en behoef­ten, nor­men en waar­den. Hier­bij res­pec­te­ren wij uw dage­lijk­se leefpatroon.

Zoals het klok­je thuis tikt,
tikt het nergens.

Niets is min­der waar. Dat u zich thuis het pret­tigst voelt, ver­an­dert niet als u her­stelt van een zie­ken­huis­op­na­men, (chro­nisch) ziek of ouder wordt. Als u gewend bent altijd voor u zelf te zor­gen, kan het best moei­lijk zijn als dit van­af een bepaald moment niet meer goed lukt.

E

Wij han­te­ren géén wachtlijsten!

Thuis­ver­ple­ging – Astrid & Piet

Ambu­lan­te Thuis­zorg rea­li­seert zich dat het een gro­te stap is als u (gedeel­te­lijk) afhan­ke­lijk wordt van thuis­zorg. Om ervoor te zor­gen dat u zich pret­tig voelt bij de zorg die u ont­vangt, doen wij ons uiter­ste best de meest geschik­te zorg­ver­le­ner bij u te plaat­sen. Wij pas­sen ons aan aan u en niet andersom.

Onge­acht of u veel of wei­nig onder­steu­ning nodig heeft, wij bekij­ken samen met u wat nodig is zodat u zelf­stan­dig thuis te kunt blij­ven wonen. De taken die u niet meer zelf kunt, nemen wij (tij­de­lijk) van u over. U krijgt hier­door de ruim­te om de din­gen te doen die u wél zelf kunt. De zorg wordt afge­steld op uw wen­sen en behoef­ten, nor­men en waar­den. Hier­bij res­pec­te­ren wij uw dage­lijk­se leefpatroon.