Klantenservice: 088 - 561 08 55

Per­soon­lij­ke Verzorging

Per­soon­lij­ke ver­zor­ging bete­kent dat een ver­zor­gen­de u onder­steunt bij het opstaan, dou­chen, aan­kle­den, eten of naar het toi­let gaan. Ook kan een ver­zor­gen­de u bege­lei­den bij het omgaan met ziek­te, ouder­doms­pro­ble­men en het gebruik van medi­cij­nen. Ver­zor­ging kan tij­de­lijk zijn, bij­voor­beeld omdat u samen heeft gewerkt aan uw zelf­stan­dig­heid (bij­voor­beeld omdat u heeft geoef­fend om gebruik te kun­nen maken van hulp­mid­de­len), maar het is ook moge­lijk dat u lang­du­rig onder­steu­ning krijgt, bij­voor­beeld als u chro­nisch ziek bent.

Aan­vraag en kosten

Wilt u meer weten, over wat wij voor u kun­nen bete­ke­nen? Neem dan con­tact met ons op.