Klantenservice: 088 - 561 08 55

Cor­res­pon­den­tie­adres

Ambu­lan­te Thuis­zorg
Jan Cam­pert­straat 5
6416 SG, Heerlen

Bezoe­kadres

Jan Cam­pert­straat 9 (mel­den bij recep­tie, eer­ste gebouw aan lin­ker­kant)
6416 SG, Heerlen

Tele­foon: 088–5610855
Ope­nings­tij­den: maan­dag t/m vrij­dag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Ambu­lan­te Thuiszorg

Ambu­lan­te Thuiszorg

Jan Cam­pert­straat 9 (mel­den bij recep­tie, eer­ste gebouw aan linkerkant)
6416 SG, Heer­len
Tele­foon: 088–5610855