Klantenservice: 088 - 561 08 55

Ambu­lan­te Thuiszorg

Ambu­lan­te Thuis­zorg is een groei­en­de en inno­va­tie­ve zorg­ver­le­ner in Zuid-Lim­burg. Gecon­trac­teerd door 16 Zuid-Lim­burg­se gemeen­ten, alle gro­te zorg­ver­ze­ke­raars en het Zorg­kan­toor. Met ruim 280 mede­wer­kers voor­zien wij meer dan 2000 gezin­nen van hulp.